ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. – poskytnutí finančního daru

Firma ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar v celkové výši 74 023,– Kč pro potřeby Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm. Tato částka byla použita na zakoupení 3 ks čističek vzduchu.

Tomáš Žamboch, DiS.