Obec Lačnov – poskytnutí neinvestiční dotace

Obec Lačnov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lačnov finanční podporu v celkové výši 5 000,– Kč Částka je určena k financování běžných nákladů spojených s činností poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Jasenka-Vsetín.

Tomáš Žamboch, DiS.