Obec Jablůnka – poskytnutí neinvestiční dotace

Obec Jablůnka poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jablůnka finanční podporu v celkové výši 10 000,– Kč. Částka je určena k financování běžných nákladů spojených s činností poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Karolinka, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm a Domov se zvláštním režimem Pržno.

Tomáš Žamboch, DiS.