Obec Jablůnka – poskytnutí neinvestiční dotace

Obec Jablůnka poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jablůnka finanční podporu v celkové výši 20.000,- Kč. Částka je určena k financování nákladů spojených s činností poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Karolinka, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm a Domov se zvláštním režimem Pržno, a to na úhradu provozních nákladů vynaložených na poskytování sociálních služeb v roce 2021 občanům s trvalým pobytem v Jablůnce žijících ve výše uvedených domovech.