Návštěvy rodinných příslušníků a blízkých od 27. 3. 2021

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (ze dne 26. 3. 2021, č. 315) i nadále platí po dobu nouzového stavu výjimka pro návštěvy v Domovech pro seniory, Domovech se zvláštním režimem a Domovech pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, při splnění níže psaných podmínek – viz přiložené dokumenty.