Návštěvy rodinných příslušníků a blízkých od 14. 3. 2022

Od pondělí 14. 3. 2022 jsou upraveny podmínky k návštěvám na zařízeních Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, a to na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým dochází ke zrušení všech mimořádných opatření pro návštěvu v zařízeních. Povinností nadále zůstává pouze nošení respirátorů dle nařízení MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN.