Nabízíme službu

Poskytujeme pobytové sociální služby pro seniory s nepřetržitým celoročním provozem ve čtyřech domovech pro seniory a jednom domově se zvláštním režimem.

Pečovat o vás bude vyškolený personál, který při své práci naplňuje nastavené hodnoty naší organizace – důvěru, respekt, zodpovědnost, lidskost a partnerství.

Pro osoby s mentálním a zdravotním postižením poskytujeme pobytové sociální služby komunitního typu s nepřetržitým celoročním provozem. Jedná se o čtyři chráněná bydlení a dva domovy pro osoby se zdravotním postižením, které vznikly transformací původní velkokapacitní ústavní služby.

Komunitní sociální služby poskytují těmto lidem bydlení a podporu v běžném prostředí. Služby jsou nastaveny podle individuálních potřeb, přání a představ klientů o vlastním životě, podporují život v rodině a v komunitě, zohledňují všechny potřebné aspekty života člověka.

Poskytujeme také pobytovou sociální službu pro osoby s chronickým duševním onemocněním způsobeným alkoholem. Jedná se o službu Domov se zvláštním režimem Pržno s nepřetržitým celoročním provozem.

O našich domovech

V současné době poskytuje naše organizace pobytové služby pro 580 uživatelů ve 12 zařízeních.

S profesionálním přístupem našich zaměstnanců se můžete setkat ve čtyřech domovech pro seniory, dvou domovech se zvláštním režimem a v Centru bydlení pro osoby se zdravotním postižením, které provozuje dva domovy pro osoby se zdravotním postižením a čtyři chráněná bydlení.

V případě zájmu o některou z našich služeb, pomoc či jen radu, se můžete obrátit na naše pracovníky, kteří jsou vždy připraveni vyjít vám vstříc.