Město Valašské Meziříčí – poskytnutí finanční dotace

Město Valašské Meziříčí poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb, podpory zdraví pro rok 2020, finanční dotaci v celkové výši 150 000,– Kč. 

Z této částky je určeno pro:

Domov pro seniory Valašské Meziříčí100 000,– Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí    50 000,– Kč

Tomáš Žamboch, DiS.