Informace k očkování klientů

V pátek 22. 1. 2021 bylo zahájeno očkování klientů proti covid-19 na všech zařízeních Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace. Očkování je dobrovolné a probíhá na základě předchozího souhlasu klienta či jeho opatrovníka přímo na jednotlivých službách, a to ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Valašské Meziříčí a Vsetínskou nemocnicí a. s.

Termíny očkování na jednotlivých zařízeních:
Domov se zvláštním režimem Pržno – úterý 26. 1. 2021
Domov pro seniory Karolinka – pátek 22. 1. 2021
Domov pro seniory Rožnov – pondělí 25. 1. 2021
Domov pro seniory Jasenka – čtvrtek 28. 1. 2021
Domov pro seniory Val. Meziříčí – úterý 26. 1. 2021
Centrum bydlení  – úterý 26. 1. 2021

Další termíny budou dohodnuty v následujících týdnech dle potřeb jednotlivých zařízení a dostupnosti očkovacích dávek.

Zájem o očkování projevilo téměř 80 % klientů využívajících služeb organizace.