Noc důstojnosti

Naše organizace se připojí k pietní akci Noc důstojnosti, jejímž cílem je uctít památku Doroty Šandorové, klientky jindřichohradeckého domova pro lidi s mentálním postižením, která

Týden sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašují od 3.-9.10.2022 Týden sociálních služeb. Ve čtvrtek 6.10.2022 se tak v Domově

6. 1. 2023

Naše organizace se připojí k pietní akci Noc důstojnosti, jejímž cílem je…

21. 12. 2022
8. 12. 2022

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s…

Hledám službu...

Poskytujeme pobytové sociální služby pro seniory s nepřetržitým celoročním provozem ve čtyřech domovech pro seniory a jednom domově se zvláštním režimem.

Pro osoby s mentálním a zdravotním postižením poskytujeme pobytové sociální služby komunitního typu s nepřetržitým celoročním provozem.

Poskytujeme také pobytovou sociální službu pro osoby s chronickým duševním onemocněním způsobeným alkoholem.

Tvoříme prostředí pro aktivní a důstojný život seniorů i zdravotně znevýhodněných občanů

Společnou cestou můžeme kráčet díky vzájemné důvěře a porozumění, čímž překonáme řadu obtíží. Nemáme strach, protože se o sebe můžeme vzájemně opřít. Kdo nepoznal tmu, neváží si světla. Je mnoho podob lásky, vždy má ale jeden cíl – sounáležitost s ostatními.​

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu se standardy kvality poskytujeme kvalitní profesionální služby, které reagují na individuální potřeby uživatelů s ohledem na podporu jejich co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti.​

Zřizovatelem naší organizace je Zlínský kraj.

0
zařízení k vaší spokojenosti
0
specializovaných zaměstnanců
0
let jsme zde pro vás

Za podporu děkujeme