Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na dodavatele poukázek na volnočasové benefity pro zaměstnance. Veřejná zakázka malého rozsahu.

Název zakázky: „Sociální služby Vsetín – nákup poukázek na volnočasové
benefity pro zaměstnance“ viz výzva níže.