Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele víceúčelových volnočasových poukázek, které budou sloužit na zajištění úhrady služeb jako zaměstnanecký benefit pro využití ve volném čase v oblasti kultury, vzdělávání, tělovýchovy a sportu, na rekreaci.

Název zakázky: „Sociální služby Vsetín – nákup poukázek na volnočasové benefity pro zaměstnance”