Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Název zakázky: „Sociální služby Vsetín – nákup elektronických karet na úhradu jídla a potravin a jejich dobíjení”

Viz výzva: https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-582219029