Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na dodávku a montáž strojního vybavení provozu prádelny v DS Rožnov pod Radhoštěm. Součástí zakázky budou tyto stroje:

  • automatická průmyslová pračka      2 ks
  • průmyslový válcový žehlič prádla     1 ks

Veřejná zakázka malého rozsahu.

Název zakázky: „Sociální služby Vsetín – modernizace vybavení prádelny DS Rožnov p/R“, viz výzva níže.