Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na dodavatele čisticích a desinfekčních prostředků a papírového programu pro jednotlivá zařízení Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace po dobu 4 let. Veřejná zakázka malého rozsahu.

Název zakázky: „Sociální služby Vsetín – čisticí a desinfekční prostředky“, viz výzva níže.