Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku na dodavatele čistících a desinfekčních prostředků – opakování.

Veřejná zakázka malého rozsahu.

Název zakázky: „Sociální služby Vsetín – čistící a desinfekční prostředky – opakování“  – VZ/2017/2/08

Viz výzva níže.