Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na administraci veřejných zakázek.

Název zakázky: „Sociální služby Vsetín – administrace veřejných zakázek”