Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele pronájmu kopírovacích multifunkčních zařízení.

Název zakázky: „Pronájem kopírovacích multifunkčních zařízení pro Sociální služby Vsetín”