Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele poskytování servisních služeb a správu počítačové sítě.

Název zakázky: „Poskytování servisích služeb – správa počítačové sítě pro Sociální služby Vsetín”