Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku na dodavatele informačního systému pro poskytovatele sociálních služeb. Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

Název zakázky: „Informační systém pro poskytovatele sociálních služeb – Sociální služby Vsetín“.

Viz výzva.