Podání a podněty jsou přijímány ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronické podatelny.

Pro podání žádosti je možné využít formulář.