Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách