Organizace se člení na organizační jednotky, a to ředitelství a zařízení. 

Ředitelství
Sídlo ředitelství je na adrese Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. 

Ředitelství se dále dělí na útvary, úseky a oddělení. 

Zařízení

 • Domov pro seniory Jasenka – Vsetín,
 • Domov pro seniory Karolinka,
 • Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm,
 • Domov pro seniory Valašské Meziříčí,
 • Domov se zvláštním režimem Pržno, 
 • Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí,
 • Centrum bydlení Rožnovsko – Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm,
 • Centrum bydlení Rožnovsko – Chráněné bydlení Vsetín,
 • Centrum bydlení Rožnovsko – Chráněné bydlení Zubří,
 • Centrum bydlení Valašskomeziříčsko – Chráněné bydlení Zátiší,
 • Centrum bydlení Valašskomeziříčsko – Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí,
 • Centrum bydlení Valašskomeziříčsko – Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Zařízení se dále dělí na útvary, úseky a oddělení.