Příspěvková organizace vznikla dne 1. ledna 1994 a ve smyslu § 2 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách, se stala dnem 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje a je založena na dobu neurčitou. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.