Novinky

Město Vsetín – poskytnutí dotace

Město Vsetín poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí

Mimořádné opatření – antigenní testování

Na základě mimořádných opatření vydaných Ministerstvem Zdravotnictví České republiky se s účinností ode dne 21. listopadu 2020 nařizuje s frekvencí jedenkrát za 5 dní provést preventivní

Obec Lačnov – poskytnutí neinvestiční dotace

Obec Lačnov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lačnov finanční podporu v celkové

Prodloužení zákazu návštěv

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1115 i nadále platí zákaz návštěv klientů ve všech zařízeních Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace,

Obec Jablůnka – poskytnutí neinvestiční dotace

Obec Jablůnka poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jablůnka finanční podporu v celkové

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vážení příbuzní a opatrovníci našich klientů, Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 998, platí od 9. října 2020 až

Rozloučení s Ladislavem Burdou

Rádi bychom se touto cestou rozloučili s bývalým kolegou Ladislavem Burdou, který pracoval v naší organizaci 30 let na pozici vedoucího Domova se zvláštním režimem