Novinky

Rozloučení s Petrou Pernickou

V pondělí 29. března 2021 zemřela ve věku 46 let po krátké a těžké nemoci paní Petra Pernická. V Sociálních službách Vsetín pracovala 15 let na pozici

Obec Jablůnka – poskytnutí neinvestiční dotace

Obec Jablůnka poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jablůnka finanční podporu v celkové výši 20.000,- Kč. Částka

Informace k očkování klientů

V pátek 22. 1. 2021 bylo zahájeno očkování klientů proti covid-19 na všech zařízeních Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace. Očkování je dobrovolné a probíhá na