Novinky

Obec Prlov – poskytnutí neinvestiční dotace

Obec Prlov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Prlov finanční podporu v celkové

Obec Huslenky – poskytnutí finanční podpory

Obec Huslenky poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu Obce Huslenky finanční podporu v celkové výši 1 500,– Kč.

Obec Halenkov – poskytnutí dotace

Obec Halenkov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Halenkov finanční podporu v celkové

Poděkování dárcům

„Každý jsme anděl s jedním křídlem… Abychom vzlétli, musíme se obejmout.“(Luciano De Crescenzo) Děkujeme všem našim andělům.…že tu jsou s námi.…že pomáhají.…že na nás myslí.…že