Novinky

Sledujte aktuální dění na našem Facebooku

Aktuální dění z našich služeb nyní můžete najít na facebookové stránce Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, v odkazu zde. Tato stránka nahrazuje webovou rubriku Stalo se v

Zlínský kraj – poskytnutí příspěvku

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020“, který je

Pokyny k návštěvám od 27. 7. 2020

Pravidla určená k návštěvám klientů od 27.7.2020  Tato pravila stanoví podmínky návštěv u klientů Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace v jednotlivých zařízeních. Nastavená preventivní opatření

Obec Hovězí – poskytnutí finanční podpory

Obec Hovězí poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu obce Hovězí finanční podporu v celkové výši 6 000,– Kč

Obec Prlov – poskytnutí neinvestiční dotace

Obec Prlov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Prlov finanční podporu v celkové

Obec Huslenky – poskytnutí finanční podpory

Obec Huslenky poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu Obce Huslenky finanční podporu v celkové výši 1 500,– Kč.

Obec Halenkov – poskytnutí dotace

Obec Halenkov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Halenkov finanční podporu v celkové