Novinky

Prodloužení zákazu návštěv

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1115 i nadále platí zákaz návštěv klientů ve všech zařízeních Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace,

Obec Jablůnka – poskytnutí neinvestiční dotace

Obec Jablůnka poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jablůnka finanční podporu v celkové

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vážení příbuzní a opatrovníci našich klientů, Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 998, platí od 9. října 2020 až

Rozloučení s Ladislavem Burdou

Rádi bychom se touto cestou rozloučili s bývalým kolegou Ladislavem Burdou, který pracoval v naší organizaci 30 let na pozici vedoucího Domova se zvláštním režimem

Sledujte aktuální dění na našem Facebooku

Aktuální dění z našich služeb nyní můžete najít na facebookové stránce Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, v odkazu zde. Tato stránka nahrazuje webovou rubriku Stalo se v

Zlínský kraj – poskytnutí příspěvku

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020“, který je

Pokyny k návštěvám od 27. 7. 2020

Pravidla určená k návštěvám klientů od 27.7.2020  Tato pravila stanoví podmínky návštěv u klientů Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace v jednotlivých zařízeních. Nastavená preventivní opatření

Obec Hovězí – poskytnutí finanční podpory

Obec Hovězí poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu obce Hovězí finanční podporu v celkové výši 6 000,– Kč