Novinky

Návštěvy rodinných příslušníků od 5. 5. 2022

Na základě Usnesení Poslanecké sněmovny již není od 5. 5. 2022 nutné, aby návštěvy v zařízeních Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, měly při vstupu do zařízení nasazený

Stojíme za Ukrajinou

Uplynulý víkend dorazila materiální pomoc od zaměstnanců naší organizace (zejména zdravotnický materiál, drogerie a deky) na hranice s Ukrajinou. Spolupracujeme se zřizovatelem naší organizace v

Zákaz návštěv na zařízeních od 29. 1. 2022

Na základě zhoršené epidemiologické situace je s platností od 29. 1. 2022 až do odvolání vyhlášen zákaz návštěv na všech zařízeních Sociálních služeb Vsetín, příspěvková