Proč u nás

 • Domov se nachází v klidné lokalitě plné zeleně mezi Karolinkou a Velkými Karlovicemi.
 • Součástí je rozlehlá upravená zahrada s možností posezení.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Znění veřejného závazku naleznete ZDE.

Služba čeká na vás

 • Ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s polohovatelnými lůžky, nočními stolky, šatními skříněmi a zástěnami pro větší soukromí.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťuje kvalifikovaný personál složený z pracovníků v sociálních službách a všeobecných sester, kteří pracují v nepřetržitém provozu.
 • Náš Domov také pravidelně 1 x týdně navštěvuje praktický lékař a 1 x za 14 dní psychiatr.
 • Můžete se zapojit do rehabilitačního programu a vlastní aktivitou tak přispět ke zlepšení a udržení svého stavu.
 • Nabízíme individuální i skupinové aktivity (pracovní tvořivé dílny, vycházky po okolí, sportovní akce, zahradničení…), pořádáme kulturní a společenské akce (přednášky a besedy, duchovní služby…).
 • Do domova dochází kadeřnice a pedikérka, máme vlastní knihovnu a kantýnu.
 • Kapacita Domova je 128 lůžek.

Pro koho je služba určena

O službu mohou požádat muži a ženy ve věku 60 let a více, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nejsou schopni nadále žít samostatně v domácím prostředí s pomocí rodiny nebo terénních sociálních služeb.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení ZDE, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově). K žádosti je potřeba doložit vyjádření ošetřujícího lékaře (nemá formulář), které nesmí být starší tří měsíců.

Cena za služby

Aktuální výši úhrad naleznete ZDE.

Další informace

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice Domova Bc. Karla Pavlíčková.