Služby pro seniory

Poskytujeme pobytové sociální služby pro seniory s nepřetržitým celoročním provozem ve čtyřech domovech pro seniory a jednom domově se zvláštním režimem.

Pečovat o vás bude vyškolený personál, který při své práci naplňuje nastavené hodnoty naší organizace – důvěru, respekt, zodpovědnost, lidskost a partnerství.

Naše domovy

Proč u nás

 • Moderní bezbariérové zařízení nedaleko centra Vsetína.
 • Domov je nízkokapacitní, nabízí ubytování pro 51 klientů ve vybavených jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Znění veřejného závazku naleznete ZDE.

Služba čeká na vás

 • Součástí pokojů je vlastní hygienické zařízení, chodba a balkon.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Na váš zdravotní stav bude dohlížet zdravotnický personál, náš Domov také pravidelně 1 x týdně navštěvuje praktický lékař.
 • Nabízíme individuální i skupinové aktivity (relaxační cvičení, trénink paměti, pečení, četba knih…), pořádáme kulturní a společenské akce, spolupracujeme s dobrovolníky i místní církví.
 • Do Domova dochází kadeřnice a pedikérka, pomůžeme vám s drobnými nákupy.

Pro koho je služba určena

O službu mohou požádat muži a ženy ve věku od 59 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení ZDE, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově).

Cena za služby

Aktuální výši úhrad naleznete ZDE.

Další informace

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice domova Bc. Kateřina Seidlová.

Proč u nás

 • Domov se nachází v klidné lokalitě plné zeleně mezi Karolinkou a Velkými Karlovicemi.
 • Součástí je rozlehlá upravená zahrada s možností posezení.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Znění veřejného závazku naleznete ZDE.

Služba čeká na vás

 • Ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s polohovatelnými lůžky, nočními stolky, šatními skříněmi a zástěnami pro větší soukromí.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťuje kvalifikovaný personál složený z pracovníků v sociálních službách a všeobecných sester, kteří pracují v nepřetržitém provozu.
 • Náš Domov také pravidelně 1 x týdně navštěvuje praktický lékař a 1 x za 14 dní psychiatr.
 • Můžete se zapojit do rehabilitačního programu a vlastní aktivitou tak přispět ke zlepšení a udržení svého stavu.
 • Nabízíme individuální i skupinové aktivity (pracovní tvořivé dílny, vycházky po okolí, sportovní akce, zahradničení…), pořádáme kulturní a společenské akce (přednášky a besedy, duchovní služby…).
 • Do domova dochází kadeřnice a pedikérka, máme vlastní knihovnu a kantýnu.
 • Kapacita Domova je 128 lůžek.

Pro koho je služba určena

O službu mohou požádat muži a ženy ve věku 60 let a více, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nejsou schopni nadále žít samostatně v domácím prostředí s pomocí rodiny nebo terénních sociálních služeb.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení ZDE, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově).

Cena za služby

Aktuální výši úhrad naleznete ZDE.

Další informace

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice Domova Bc. Karla Pavlíčková.

Proč u nás

 • Zařízení se nachází v klidné zástavbě poblíž centra Rožnova, v jeho okolí jsou lehce dostupné další služby.
 • Domov má krásnou udržovanou zahradu s četnými možnostmi k posezení a odpočinku.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Znění veřejného závazku naleznete ZDE.

Služba čeká na vás

 • Zařízení má vybavené jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, k pokojům vede chodbička, ve které se nachází WC a koupelna společná s vedlejším pokojem. Téměř každý pokoj disponuje balkonem.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Zajištění lékařské péče probíhá cestou praktického lékaře klienta, při akutním zhoršení zdravotního stavu je přivolána ZZS.
 • Můžete se zapojit do rehabilitačního programu a vlastní aktivitou tak přispět ke zlepšení a udržení svého stavu.
 • Z aktivizační činnosti můžeme nabídnout muzikoterapii, pohybová cvičení, reminiscenční terapii, tvořivé dílny aj., v naší kavárničce pořádáme kulturní a společenské programy – narozeninové oslavy, přednášky a besedy, bohoslužby.
 • Přímo v Domově máme vlastní knihovnu a kantýnu s občerstvením, dochází zde také pedikérka a kadeřnice.
 • Kapacita Domova je 196 lůžek.

Pro koho je služba určena

O službu můžou požádat osoby ve věku od 60 let, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení ZDE, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově).

Cena za služby

Aktuální výši úhrad naleznete ZDE.

Další informace

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice domova Bc. Monika Jalůvková ve dnech pro veřejnost:
                pondělí                    12:30 – 15:00 hod
                středa                      12:30 – 15:00 hod

Proč u nás

 • Moderní bezbariérové zařízení nedaleko centra města zajišťuje snadnou dostupnost dalších služeb v okolí.
 • Domov je nízkokapacitní, nabízí ubytování pro 49 klientů v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Znění veřejného závazku naleznete ZDE.

Služba čeká na vás

 • Každý pokoj je vybaven běžným nábytkem, disponuje šatnou a vlastní koupelnou, pokoje mají signalizační zařízení a wifi pokrytí.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Ordinace praktického lékaře probíhá přímo v domově 2 x týdně, odborný lékař – psychiatr dochází do zařízení 1 x týdně.
 • Na základě ordinace lékaře zajišťují fyzioterapeuti rehabilitace s klienty.
 • V Domově probíhají skupinové i individuální aktivizace, kulturní a společenské programy (výlety, pěvecká a taneční vystoupení aj.), pravidelné bohoslužby.
 • Domov zprostředkovává službu pedikérky a kadeřnice.
 • Venkovní areál nabízí možnost odpočinku a posezení v zahradě.

Pro koho je služba určena

O službu mohou požádat muži a ženy ve věku 60 let a více, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení ZDE, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově).

Cena za služby

Aktuální výši úhrad naleznete ZDE.

Další informace

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice domova Mgr. Monika Kovářová.

Proč u nás

 • Moderní bezbariérové zařízení nedaleko centra Valašského Meziříčí zajišťuje snadnou dostupnost dalších služeb v okolí.
 • Služba je nízkokapacitní (pro 22 klientů) a je poskytována na samostatném oddělení v budově domova pro seniory.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Znění veřejného závazku naleznete ZDE.

Služba čeká na vás

 • Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny běžným nábytkem, disponují šatnou a vlastní koupelnou, pokoje mají signalizační zařízení a wifi pokrytí.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Ordinace praktického lékaře probíhá přímo v domově 2 x týdně, odborný lékař – psychiatr dochází do zařízení 1 x týdně.
 • Na základě ordinace lékaře zajišťují fyzioterapeuti rehabilitace s klienty.
 • V Domově probíhají skupinové i individuální aktivizace, kulturní a společenské programy (výlety, pěvecká a taneční vystoupení aj.), pravidelné bohoslužby.
 • Domov zprostředkovává službu pedikérky a kadeřnice.
 • Venkovní areál nabízí možnost odpočinku a posezení v zahradě.
 • Při poskytování služby jsou nastavena režimová opatření s důrazem na ochranu základních práv klienta.
 • Režimová opatření vychází z individuality každého klienta vyjádřené ve smlouvě a v individuálním plánu. I při nastavení režimových opatření respektujeme potřeby a vlastní vůli každého klienta.

Pro koho je služba určena

O službu mohou požádat osoby s chronickým duševním onemocněním (se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí) ve věku od 27 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení ZDE, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově).

Cena za služby

Aktuální výši úhrad naleznete ZDE.

Další informace

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice domova Mgr. Lenka Fusiková.