Proč u nás

 • Moderní bezbariérové zařízení nedaleko centra Valašského Meziříčí zajišťuje snadnou dostupnost dalších služeb v okolí.
 • Služba je nízkokapacitní (pro 22 klientů) a je poskytována na samostatném oddělení v budově domova pro seniory.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Znění veřejného závazku naleznete ZDE.

Služba čeká na vás

 • Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny běžným nábytkem, disponují šatnou a vlastní koupelnou, pokoje mají signalizační zařízení a wifi pokrytí.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Ordinace praktického lékaře probíhá přímo v domově 2 x týdně, odborný lékař – psychiatr dochází do zařízení 1 x týdně.
 • Na základě ordinace lékaře zajišťují fyzioterapeuti rehabilitace s klienty.
 • V Domově probíhají skupinové i individuální aktivizace, kulturní a společenské programy (výlety, pěvecká a taneční vystoupení aj.), pravidelné bohoslužby.
 • Domov zprostředkovává službu pedikérky a kadeřnice.
 • Venkovní areál nabízí možnost odpočinku a posezení v zahradě.
 • Při poskytování služby jsou nastavena režimová opatření s důrazem na ochranu základních práv klienta.
 • Režimová opatření vychází z individuality každého klienta vyjádřené ve smlouvě a v individuálním plánu. I při nastavení režimových opatření respektujeme potřeby a vlastní vůli každého klienta.

Pro koho je služba určena

O službu mohou požádat osoby s chronickým duševním onemocněním (se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí) ve věku od 27 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení ZDE, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově).

Cena za služby

Aktuální výši úhrad naleznete ZDE.

Další informace

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice domova Mgr. Lenka Fusiková.