Proč u nás

 • Moderní bezbariérové zařízení nedaleko centra Valašského Meziříčí zajišťuje snadnou dostupnost dalších služeb v okolí.
 • Služba je nízkokapacitní (pro 18 klientů) a je poskytována na samostatném oddělení v budově domova pro seniory.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Znění veřejného závazku naleznete ZDE.

Služba čeká na vás

 • Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny běžným nábytkem, disponují šatnou a vlastní koupelnou, pokoje mají signalizační zařízení a wifi pokrytí.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Ordinace praktického lékaře probíhá přímo v domově 2 x týdně, odborný lékař – psychiatr dochází do zařízení 1 x týdně.
 • Na základě ordinace lékaře zajišťují fyzioterapeuti rehabilitace s klienty.
 • V Domově probíhají skupinové i individuální aktivizace, kulturní a společenské programy (výlety, pěvecká a taneční vystoupení aj.), pravidelné bohoslužby.
 • Domov zprostředkovává službu pedikérky a kadeřnice.
 • Venkovní areál nabízí možnost odpočinku a posezení v zahradě.
 • Při poskytování služby jsou nastavena režimová opatření s důrazem na ochranu základních práv klienta.
 • Režimová opatření vychází z individuality každého klienta vyjádřené ve smlouvě a v individuálním plánu. I při nastavení režimových opatření respektujeme potřeby a vlastní vůli každého klienta.

Pro koho je služba určena

O službu mohou požádat osoby s chronickým duševním onemocněním (se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí) ve věku od 27 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení ZDE, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově). K žádosti je potřeba doložit vyjádření ošetřujícího lékaře (nemá formulář), které nesmí být starší tří měsíců.

Cena za služby

Aktuální výši úhrad naleznete ZDE.

Další informace

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice domova Mgr. Lenka Fusiková.