Služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním způsobeným alkoholem

Poskytujeme také pobytovou sociální službu pro osoby s chronickým duševním onemocněním způsobeným alkoholem. Jedná se o službu Domov se zvláštním režimem Pržno s nepřetržitým celoročním provozem.

Pečovat o vás bude vyškolený personál, který při své práci naplňuje nastavené hodnoty naší organizace – důvěru, respekt, zodpovědnost, lidskost a partnerství.

Naše domovy

Proč u nás

 • Specializované zařízení se zaměřením na osoby s chronickým duševním onemocněním způsobeným užíváním alkoholu.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Cíle  a způsoby poskytovaní sociální služby naleznete ZDE.

Služba čeká na vás

 • Nabízíme vybavené jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a WC na chodbách.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Do Domova dochází 1x měsíčně psychiatr, klienti také využívají konzultace s klientským psychologem.
 • Návštěvy praktických lékařů jsou domlouvány.
 • V zařízení působí psychiatrická sestra.
 • Součástí areálu je udržovaná zahrada se záhony a skleníkem a s možností sportovního vyžití (kuželky, ping pong, pétanque).
 • V zařízení probíhají skupinové a individuální aktivace a aktivizace, kulturní a společenské akce.
 • Zařízení spolupracuje s evangelickou farností, místní školou, Klubem seniorů a Obecním úřadem Pržno a dobrovolnickým centrem Adorea.
 • Klienti s nižší mírou podpory bydlí ve 3 společných domácnostech. Všichni klienti jsou podporováni v abstinenci, samostatnosti, odpovědnosti, pracovních návycích a zapojení do běžného života.
 • Při poskytování sociální služby jsou nastavena režimová opatření s důrazem na ochranu lidských práv a svobod.
  Režimová opatření vycházejí z individuality každého klienta vyjádřené ve smlouvě a v plánu péče.
 • Kapacita Domova je 64 klientů.

Pro koho je služba určena

O službu mohou požádat muži i ženy od 40 let s chronickým duševním onemocněním způsobeným užíváním alkoholu se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení ZDE, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově).

Cena za služby

Aktuální výši úhrad naleznete ZDE.

Další informace

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice Domova Mgr. Marcela Holčáková.