Služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním způsobeným alkoholem

Poskytujeme také pobytovou sociální službu pro osoby s chronickým duševním onemocněním způsobeným alkoholem. Jedná se o službu Domov se zvláštním režimem Pržno s nepřetržitým celoročním provozem.

Pečovat o vás bude vyškolený personál, který při své práci naplňuje nastavené hodnoty naší organizace – důvěru, respekt, zodpovědnost, lidskost a partnerství.

Naše domovy

Proč u nás

 • Specializované zařízení se zaměřením na osoby s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu.
 • Domov prochází procesem transformace a humanizace poskytované péče, výsledkem tohoto procesu bude podpora klientů ve službě komunitního typu.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Znění veřejného závazku naleznete ZDE.

Služba čeká na vás

 • Nabízíme vybavené jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a WC na chodbách.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Do Domova dochází 2x týdně praktický lékař, 1x měsíčně psychiatr.
 • Součástí areálu je udržovaná zahrada s možností posezení a péče o drobná zvířata (králíci, slepice, kočky).
 • V Domově probíhají skupinové a individuální aktivizační činnosti, kulturní a společenské akce, návštěvy katolického a evangelického faráře.
 • Klienti s nižší mírou podpory bydlí ve 2 společných domácnostech, jsou vedeni k samostatnosti, odpovědnosti, pracovním návykům, je jim dávána podpora v dodržování abstinence.
 • Při poskytování služby jsou nastavena režimová opatření s důrazem na ochranu základních práv klienta. Režimová opatření vychází z individuality každého klienta vyjádřené ve smlouvě a v individuálním plánu. I při nastavení režimových opatření respektujeme potřeby a vlastní vůli každého klienta.
 • Kapacita Domova je 61 klientů.

Pro koho je služba určena

O službu mohou požádat muži i ženy ve věku od 40 let s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení ZDE, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově). K žádosti je potřeba doložit vyjádření ošetřujícího lékaře (nemá formulář), které nesmí být starší tří měsíců.

Cena za služby

Aktuální výši úhrad naleznete ZDE.

Další informace

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice Domova Mgr. Marcela Holčáková.