Podatelna

Tel.: 571 412 142
(přepojování hovorů)

Mgr. Michaela Pavlůsková

Ředitelka SSLVS

Tel.: 571 412 142 michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Ivana Tomanová

Náměstkyně pro ekonomiku a provoz

Tel.: 603 849 067 ivana.tomanova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Magdalena Stejskalová

Náměstkyně pro kvalitu

Tel.: 602 731 926 magdalena.stejskalova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí ekonomického úseku

Tel.: 734 645 414 svatava.burjetova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Lucie Adamíková

Administrativní a spisová pracovnice

Tel.: 730 520 413
lucie.adamikova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Petra Holeksová

Interní auditorka

Tel.: 604 296 353 petra.holeksova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Zdeněk Metz

Investiční referent

Tel.: 724 159 336 zdenek.metz@sluzbyvsetin.cz

Jitka Vilémová, DiS.

Personalistka

Tel.: 739 342 417 jitka.vilemova@sluzbyvsetin.cz

Monika Kulíšková

manažerka transformace

Tel.: 730 550 102 monika.kuliskova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Martin Kristek

PR Manažer

Tel.: 731 632 452 martin.kristek@sluzbyvsetin.cz

Pavla Vetchá

Mzdová účetní

Tel.: 736 697 592
pavla.vetcha@sluzbyvsetin.cz

Lenka Sedláčková, DiS.

Nutriční terapeutka

Tel.: 739 218 312 lenka.sedlackova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Tomáš Týn

Vedoucí účtárny

Tel.: 734 646 789 tomas.tyn@sluzbyvsetin.cz

Ing. Věra Slavětínská

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 vera.slavetinska@sluzbyvsetin.cz

Růžena Filová

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 ruzena.filova@sluzbyvsetin.cz

Marcela Řičičářová

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 marcela.ricicarova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Kateřina Špačková, DiS.

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 katerina.spackova@sluzbyvsetin.cz

Olga Vášová

Finanční účetní, pokladní

Tel.: 571 412 142
olga.vasova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Ivana Kleinová

Administrátorka dokumentace

Tel.: 739 381 821 ivana.kleinova@sluzbyvsetin.cz

Hana Zralá

Zásobovačka

Tel.: 730 562 923
hana.zrala@sluzbyvsetin.cz

Tomáš Žamboch, DiS.

Koordinační a projektový pracovník

Tel.: 734 362 499 tomas.zamboch@sluzbyvsetin.cz